• شماره همراه خود را به درستی وراد کنید
  • عکس محصول تعمیری خود را از زاويه های مختلف گرفته و به همراه فاکتور خود اپلود کنید
  • توضیحات لازم را به طور کامل در فیلد بالا وارد کنید بعد از بررسی کارشناس های ما در اولین فرصت با شما مشتری عزیز تماس حاصل میشود